<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5472655622449340362\x26blogName\x3dFairytale\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://nadiahhsyafiqah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://nadiahhsyafiqah.blogspot.com/\x26vt\x3d2097407606712723835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
FAIRYTALE;
Diary's
Owner
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
High-Table
Thursday, July 26, 20125:10 PM
Hello guys !! (kelip-kelip mata) Long time no see la , maafkan penunggu gua disini kerana sudah lama tak meng-update blog ni. Almaklumlah tengah minggu peperiksaan , nak-nak aku ni pulak stay hostel. Mana la ade banyak masa nak on-off komputer ni.

Now , aku nak story about hightable a.k.a makan beradap yang diadakan di sekolah aku (cuma untuk pelajar yg tinggal di hostel) . Masa-masa ni la kitaorang dapat bergaya sakan . Nak tengok gambar ? Sebentar ......

Smartkan , hahaha. Tema dia retro , tak tahu nak pakai baju ape tu la yang mampu aku pakai. Aku nampak lain sikit because aku tak pakai cermin mata. Kawan-kawan aku kata tak payah pakai so aku pon tak pakai. Tak pasal-pasal aku dah macam orang buta kat dewan makan tu tak nampak orang. Thanx 4 reading blog sengal ni =)